top of page
48411706_1230053830480734_93493181818286
48381521_1230057520480365_20766822288169
48398686_1230057573813693_14387529740200
49192841_1230057597147024_73573974933755

X'mas, Hong Kong, 1988

【基本資料】

 

◎ 名稱:X'mas, Hong Kong, 1988

◎ 格式:155x212mm / 300gsm / 雙色活版印刷

◎ 定價:$45

◎ 出版:美藝畫報社

◎ 日期:2018.12

◎ 類別:聖誕卡/明信片/版畫

◎ 編號:APE-01

【ABOUT】

 

◎ Title:X'mas, Hong Kong, 1988

◎ Format:155x212mm / 300gsm / 2 colour Letterpress

◎ Price:$45

◎ Publisher:Artiquette Press

◎ Date:2018.12

◎ Code:APE-01

bottom of page